Het Kruispunt is een initiatief van het kerkverband van de Gereformeerde Gemeenten. Op zondagen zijn er twee samenkomsten (kerkdiensten). We hebben een inloopcentrum dat openstaat voor iedereen. We schenken er gratis koffie en thee. Elke week worden er verschillende activiteiten georganiseerd.