Samenkomsten

Elke zondag is er 's morgens en 's avonds een samenkomst in Het Kruispunt. Tijdens de samenkomst kun je luisteren naar de goede boodschap uit de Bijbel. De Bijbel is een boek vol levenswijsheid. Een bericht van God aan alle mensen. Het gaat over de zin van ons bestaan, het doel van ons leven en over leven na de dood. Miljoenen mensen over de hele wereld zijn door het lezen van de Bijbel geboeid en getroost. 

Een samenvatting van die goede boodschap is te vinden in Bijbelboek Johannes 3 vers 16:

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon (Jezus) gegeven heeft, opdat een iegelijk (ieder) die in Hem gelooft, niet verderve (verloren gaat) maar het eeuwige leven hebbe. 

Na de morgensamenkomst is er gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie of thee met elkaar kennis te maken en na te praten over de toespraak. Je bent van harte uitgenodigd!

Benieuwd naar hoe een samenkomst verloopt? Lees hier verder: Verloop samenkomst

Tijden

Morgensamenkomst 10.00 - 11.30 uur

Op de eerste zondag van de maand staat de samenkomst in het teken van een steeds wisselend thema (bijvoorbeeld 'vriendschap', 'verslaving', 'waar leef ik voor?' etc.). De themasamenkomst duurt van 11.00 tot 12.00 uur. 

Avondsamenkomst 18.30 - 20.00 uur